Tehtävä 2


Marjan alustus:

13 vuotta sitten ryhdyin enemmän pohtimaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden etäopetuksen lähtökohtia. Silloin ei tietokoneita olllut asiakkaillamme juuri kellään. Melko luontevasti etäopetuksen mahdollistajaksi tulivat verkot. Siihen aikaan vuorovaikutteisia kanavia oli melko vähän ja etäopetus oli melko materiaalilähtöistä. Tuotettiin oppimateriaalia verkkoon kärvistellen samalla sen tosiasian kanssa, että verkko ei tuonut mitään oppimisen kannalta merkityksellistä mukanaan ehkä ajasta ja paikasta riippumattomuutta lukuunottamatta. Vuorovaikutteisuutta ei vielä juuri ollut, vaikkakin edistyneemmät oppijat saattoivat tehdä etätehtäviä WebCT:llä ryhmätyönä, ohjausmahdollisuutta ei juurikaan ollut. Videoneuvottelu oli ehkä ensimmäinen askel vuorovaikutteisempaan suuntaan, mutta se oli käyttäjälleen melko raskas, ja vaati valmisteluja.

Kielenopetuksessa olisi valtavat mahdollisuudet etäoppimiseen. Verkko sinänsä suosii kielenkäyttöä, nykyisellään verkossa voi oppia kirjoitetun kielen lisäksi chattailemalla ja puhumalla. Nykyään kaikki se, mikä oli ennen pelkkää haavetta, on mahdollista. Miksi siis kielten verkko-oppiminen edelleenkin perustuu oikein-väärin -ajatteluun? Vastaukset ovat varmaan osin ajankäytöllisiä, osaamiseen ja mukavuusalueella liikkumiseen liittyviä. Oikeat vastaukset sisältävä tehtävä on nopea tehdä ja antaa myös tekijälleen välittömän palautteen. Jos kuitenkin pohditaan asiaa oppimisen näkökulmasta, olemme valtaisan haasteen edessä.

Työperäinen maahanmuutto ja ihmisten liikkuvuus aiheuttavat sen, että kielten ja kulttuurien opetusta pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman autenttisissa tilanteissa jo lähtömaissa - on ajan ja rahan tuhlausta jättää käyttämättä mahdollisuudet valmistautua tuleviin työtehtäviin jo lähtömaassa, mikä se sitten onkin. Tai esimerkiksi yritys haluaa ostaa saksanopetusta, mutta suomalaisella saksanopettajalla ei ole aitoa aksenttia. Yritys vaatii opetuksen tueksi tätä. Mikä neuvoksi? Ehkä Skype-puhelu Saksassa osan vuodessa (juuri oikealla aksenttialueella sattumoisin) asuvalle saksalaiselle saksanopettajallemme kaksi kertaa viikossa? Tämä tuskin on ainoa haasteemme, joihin olemme etsimässä ratkaisuja...:D

Mitä ajatuksia kielenoppiminen verkossa herättää sinussa?
Miten itse motivoituisit opiskelemaan kieltä verkossa / mobiilisti?


1. Kirjoita tähän omia kokemuksiasi ja käsityksiäsi kielenopetuksesta ja -oppimisesta verkossa.


2. Tutustu Kielenopetus yhteisöllisessä mediassa -blogiin 


3. Ota käyttöön yksi tai kaksi itsellesi uutta verkkototeutusta omassa opetuksessasi. Valitse a) helppo b) pikkuisen haasteellisempi c) vähän enemmän haasteellinen oma ajankäyttö ja lähtötaso huomioiden. Kaikkien käyttöönotossa on mahdollista saada ohjausta.


4. Linkitä oman pienryhmäsi muistioon verkkototeutuksesi aloitus tai kuvaus / esitys tms. kokeilustasi 31.12.2011 mennessä. -> Purku tammikuun webinaarissa.


Tausta-ajatuksia:
KIEPO:n raportti
Katso videotallenne "Oppiminen, kielenopetus ja verkot: suomea etänä" tai Slideshow samasta teemasta (Marja Ahola Otavan opistolla 10.3.2011)


Varaa ohjausaika tästä